رشت - خ لاکانی - صندوق عدالت - بالاتر از نائوائی محتشم پلاک 38