باسلام احتراما باستناد بخشنامه شماره 43087 مورخ 99/06/13 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رشت و جلسه آنلاین برگزار شده با مدیران مدارس ، مصوبات زیر به تصویب رسید :

1- زمان بازگشایی مدارس در کلیه مقاطع شنبه 15 شهریور با ظرفیت حداقل دانش آموزی بصورت حضوری می باشد.

2- آموزش با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.

3- دانش آموزان هر کلاس به 2 گروه تقسیم شده و بصورت زوج و فرد باید در مدرسه حضور پیدا کنند ( گروه اول روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه )  ( گروه دوم یکشنبه و سه شنبه و هفته بعد بلعکس )

4- ساعت حضور دانش آموزان در مدرسه ساعت  7:45 دقیقه و شروع کلاس 8 صبح می باشد  و هرزنگ  کلاس  35 دقیقه می باشد.

ضمنا از اولیای محترم درخواست می شود به فرزندان خود روحیه ای داده تا نسبت به موارد ذیل همکاری لازم را مبذول فرمایند

1- زدن ماسک الزامی و اجباری است .

2- دانش آموزان حتما همراه خود تغذیه و میان وعده بیاورند زیرا بوفه مدارس تعطیل می باشد.

3-گروهبندی دانش آموزان بر اساس لیست پیوست  می باشد.

4-دانش آموزان که درخواست سرویس داده بودند از اول مهر سرویس دهی انجام میشود پس ایاب و ذهاب دانش آموزان تا پایان شهریور به عهده اولیای محترم می باشد.

5- دانش آموزانی که هنوز لباس فرم تهیه نکرده اند چنانچه لباس فرم سال گذشته برایشان مناسب است از همان استفاده کنند در غیر اینصورت می توانند تا حاضر شدن لباس فرم بصورت موقت با بلوز آستین بلند و شلوار ساده در سر کلاس حضور یابند.

 

گروه الف :

  لیست موقت گروه الف سال تحصیلی 1400 - 1399.

 

گروه ب :

pdf لیست موقت گروه ب سال تحصیلی 1400 - 1399.pdf