زمان اعلام نتایج امتحانات :

پایه هفتم     روز شنبه اول تیر ماه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر

پایه هشتم      روز یک شنبه  دوم تیرماه  از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر

پایه نهم        روز دو شنبه   سوم تیر ماه از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر