در مراسم صبحگاه 12 آذر بمناسبت روز بزرگداشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی مدیریت محترم دبیرستان و نصب تراکت و بروشور در مدرسه برگزار شد. ضمنا مسابقه انشا نویسی با موضوع و محوریت جایگاه قانون اساسی در بین دانش آموزان برگزار شد و به سه اثر برتر جوائزی اهدا گردید. 

ستاد تربیتی دبیرستان غیردولتی پیام